Previous
Next
در مجموعه سوینج سبلان ، ما با تعداد اندکی زنبورستان های دامنه سبلان همکار هستیم تا عسل با کیفیت بالا ارائه دهیم. در سه کیلومتری کندوی زنبورهای عسل هیچ بزرگراه پر سر و صدایی ، کارخانه کثیف وجود ندارد ، به جمع کننده های شهد ما اجازه می دهد در صلح و هماهنگی با طبیعت اطراف زندگی کنند. ما 100٪ ارگانیک هستیم زیرا به حمایت از زنبورداران ارگانیک اعتقاد داریم یک فردای بهتر و تمیز از چیزهای کوچک شروع می شود